ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +668 1400 4847

น้ำดังเก้นมีพีเอชเป็นด่างสำคัญต่อร่างกาย

 

 

น้ำดังเก้นมีพีเอชเป็นด่าง และมีออกซิเจนสูง
สภาวะที่สมบูรณ์แบบของสุขภาพและพลัง


      อาหารส่วนใหญ่ที่คุณบริโภคในชีวิตประจำวัน มีสภาพเป็นกรด ค่า pH 7 คือ เป็นกลางค่า pH ต่ำกว่า 7 เป็นกรด และสูงกว่าเป็นด่าง ค่าพีเอชที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่ากัน 1 พีเอช หมายถึงความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน 10เท่า ดังนั้นหากคุณดื่มน้ำอัดลมที่มีค่าพีเอช 2.5 จะมีความเป็นกรดมากกว่าเลือดของคุณ 100,000 เท่า เครื่องดื่มและอาหารส่วนใหญ่ที่เราทานนั้นมีสภาพเป็นกรดรวมถึงเนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม, เครื่องดื่มกีฬา และกาแฟ

 

 

      น้ำตามธรรมชาติ (H2O) จะแตกตัวเป็น OH- และ H+ ไอออน ในปริมาณที่น้อยมาก และ OH- กับ H+ นี่เอง ที่ให้ความเป็นกรดและด่างกับน้ำ pH ของน้ำเป็นการวัดปริมาณของ H + ไอออนในน้ำ เมื่อ OH- และ H+ ไอออนในน้ำมีจำนวนเท่ากัน น้ำจะเป็นกลาง เมื่อH+ สูงกว่า น้ำจะมีพีเอชเป็นกรด เมื่อ OH- สูงกว่า ก็จะเป็นด่างมากขึ้น

      ในน้ำปกติจะแร่ธาตุที่เป็นกรดและด่างผสมกัน แต่เมื่อ น้ำถูกชาร์ตด้วยพลังงานไฟฟ้า เกิดกระบวนการอิเลคโทรไล
ซิส จะทำให้น้ำถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจนไอออน (H +) และไฮดรอกไซด์ไอออน (0H-) องค์ประกอบอัลคาไลน์ในน้ำ จะถูกดึงไปยังแผ่นขั้วไฟฟ้าประจุลบ และองค์ประกอบที่เป็นกรดทั้งหมด จะถูกดึงไปยังแผ่นขั้วไฟฟ้าประจุบวก
      OH- จะจับตัวล้อมรอบแร่ธาตุที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น แคลเซียม H+ไอออน จะจับตัวล้อมรอบแร่ธาตุที่เป็นกรด เช่นซัลเฟต
      OH- ไอออน เป็นรูปแบบของออกซิเจนที่เสถียร เนื่องจากจับกับแร่ธาตุที่เป็นด่าง และเมื่อโมเลกุลดังกล่าว 2 โมเลกุลรวมกันจะได้เป็นโมเลกุลของน้ำ แร่ธาตุอินทรีย์ และออกซิเจนบริสุทธิ์ ทั้งสามอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับร่างกายของคุณ : น้ำ ออกซิเจน และแร่ธาตุอัลคาไลน์ไอออนิก
      ลองดูตัวอย่าง เลือด ซึ่งมีน้ำประกอบอยู่มากมาย หากมีไอออนที่เป็นด่างมากขึ้น ก็จะมีออกซิเจนในเลือดมากขึ้น 
จริง ๆ แล้วถ้าเลือดของคุณเป็นด่างมากขึ้นเล็กน้อย (จาก 7.3 เป็น 7.45) จะมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นประมาณ 67% ซึ่งหมายถึงพลังงานที่มากขึ้นสำหรับคุณ!