ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +668 1400 4847

เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนชีวิต Kangen water

      การล้างผักผลไม้ด้วยการแช่ในน้ำสตรองคังเก้นพีเอช 11.5 เป็นเวลา 15-30 นาที นอกจากจะล้างเอาสารพิษยาฆ่าแมลงออกได้แล้ว อีเล็คตรอนที่อยู่ในน้ำสตรองคังเก้นพีเอช 11.5 (มีมากกว่าในน้ำ 9.5 เป็นร้อยเท่า!!) ก็จะซึมเข้าไปอยู่ในผักผลไม้ด้วย

ทำให้ผักผลไม้ที่มีประจุบวก (ออกซิเดชั่น) กลายเป็นผักผลไม้ที่เต็มไปด้วยอีเล็คตรอน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ


หมายเหตุ : ผักผลไม้ที่เราเด็ดจากต้นสดๆ จะเต็มไปด้วยอีเล็คตรอนจากการสังเคราะห์แสงของพืช แต่ผักผลไม้ที่เราซื้อจากห้างนั้น ไม่มีอีเล็คตรอนหลงเหลืออยู่แล้ว