ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +668 1400 4847

เครื่องคังเก้น ได้ช่วยผู้ป่วยจากการถูกตัดขามาหลายรายแล้ว