ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +668 1400 4847

น้ำคังเก้น (Kangen Water)

รับตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ เครื่องกรองน้ำคังเก้น เครื่องทำน้ำด่าง

น้ำคังเก้น พีเอช 8.5-9.5


       น้ำคังเก้นที่ผลิตโดยเครื่องกรองน้ำคังเก้น มีคุณสมบัติ 3 ประการที่แตกต่างจากน้ำชนิดอื่นใดในโลก : กลุ่มโมเลกุลเล็ก (Micro-clustering), มีความเป็นด่าง (alkalinity) และมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) เมื่อเปิดน้ำประปาเข้าเครื่อง จะผ่านไส้กรองในเครื่อง ทำหน้าที่กำจัดสิ่งสกปรก และสารเคมี เช่น คลอรีน หลังจากนั้น น้ำสะอาดจะไหลเข้าไปสัมผัสกับแผ่นนำไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่า “เพลต” ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีจำนวนเพลตแตกต่างกัน น้ำจะถูกแยกประจุ และไหลไปตามท่อ 2 ท่อ; ท่อที่มีพีเอชเป็นกรด เป็นน้ำ “ประจุบวก” และท่อที่มีพีเอชเป็นด่าง เป็นน้ำ “ประจุลบ”


กลุ่มโมเลกุลเล็ก (Micro-clustering)

       โมเลกุลของน้ำ ไม่ได้แค่ลอยอยู่เฉยๆเดี่ยวๆ แต่จะจับกลุ่มรวมตัวกัน ซึ่งเราเรียกว่า “clusters” และการที่โมเลกุลน้ำจับเรียงตัวกันเป็นรูปร่างต่างๆนี่เอง ทำให้มีคุณสมบัติบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อน้ำแต่ละโมเลกุลมาอยู่ใกล้ๆกัน จะดึงดูดกัน โดยออกซิเจนของโมเลกุลน้ำ จะดึงดูดอะตอมไฮโดรเจนของน้ำอีกโมเลกุลหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่มีพันธะทางโมเลกุลเกิดขึ้นจริงๆก็ตาม แต่แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำเหล่านี้ก็มีมากพอที่จะยึดโมเลกุลน้ำเข้าด้วยกันและทำหน้าที่เหมือนเป็นโมเลกุลเดียวกัน

                
 

       น้ำส่วนใหญ่ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำประปา ประกอบด้วยน้ำ 16-60 โมเลกุล/cluster เรียกว่า Macro-Cluster ในระหว่างการเกิดขบวนการ ionization น้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลใหญ่นี้ จะแตกตัวออกเหลือ 4-6 โมเลกุล/cluster เรียกว่า Micro-Cluster ซึ่งทำให้เข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในปฏิกิริยาขับของเสียออกจากเซลล์ และนำสารอาหารเข้าเซลล์ เมื่อนำมาประกอบอาหาร รสชาตของอาหารจะดีขึ้น โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงลดน้อยลง เนื่องจากน้ำคังเก้นสามารถดึงเอารสชาตและกลิ่นออกจากวัตถุดิบได้ดีมีพีเอชเป็นด่าง (Alkalinity)
เครื่องผลิตน้ำคังเก้น ขายเครื่องทำน้ำด่าง kangen alkaline water

       คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลย์พีเอชในร่างกาย ระดับพีเอชของเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและ sensitive ที่สุด อยู่ที่พีเอช 7.365 ซึ่งไม่สามารถเพิ่มหรือลดลงกว่านี้มากนัก หากพีเอชของเลือดเกิดเปลี่ยนแปลง ไม่สมดุลย์ อาจทำให้เกิดผลเสียรุนแรง จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


 

       เนื่องจากระดับพีเอชของเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่งยวด หากระดับพีเอชเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขีดที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ร่างกายจะ”ละลาย” เอาเกลือแร่ที่มีความเป็นด่างออกจากส่วนอื่นของร่างกายที่มีความสำคัญน้อยกว่า เข้ามาละลายในเลือด เพื่อให้พีเอชของเลือดกลับสู่สมดุลย์เหมือนเดิม การที่ร่างกายมีกลไกเช่นนี้ (survival mode) ก็เพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในทันที แต่มันก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองอย่างช้าๆนั่นเอง เพราะเป็นการทำให้ระบบอื่นๆของร่างกายอ่อนแอลง ร่างกายเริ่มที่จะต้องใช้พลังงาน และวัตถุดิบมากขึ้นในการทำงานระบบพื้นฐานต่างๆในร่างกาย จนกระทั่งระบบโดยรวมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพเสื่อมโทรม โชคร้ายที่ทุกวันนี้ เราเลือกใช้ชีวิตที่นำตัวเองไปสู่สภาพร่างกายที่มีความเป็นกรด เรียกว่า Acidosis เรานำตัวเองไปสู่การเป็นโรคเรื้อรังในอนาคต การดื่มน้ำด่างประจุลบ (Alkaline rich ionized water) ช่วยร่างกายที่มีสภาวะความเป็นกรดเกิน ให้คืนกลับคืนสู่สมดุลพีเอช


มีประสิทธิภาพในการต้านอนูมูลอิสระ (Anti-Oxidant)

       น้ำคังเก้นมีก๊าซไฮโดรเจน (Active Hydrogen, Molecular Hydrogen – H2)ละลายอยู่เป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากอิเลคตรอนของก๊าซไฮโดรเจนจะถูกจ่ายให้กับอนุมูลอิสระ (Free radicals) ตัวการร้าย สาเหตุของโรคเรื้อรังทั้งหลายในปัจจุบัน เราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ORP Meter ทำการวัดค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) ของของเหลว ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (ยิ่งค่า ORP ติดลบเยอะๆ แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง หากค่า ORP เป็นบวก แสดงว่าของเหลวนั้นเป็นตัวอนุมูลอิสระเสียเอง คือก่อให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่น เหมือนเหล็กที่เป็นสนิม น้ำคังเก้นมีค่า ORP -300 ถึง -800 (ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น แหล่งน้ำ,ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้)


 

Credit : https://www.hydrovoltage.com